ЗА КОНТАКТ

АДРЕС
 
БУЛ. Д-Р Г.М.ДИМИТРОВ 36 
КВ. ИЗТОК, СОФИЯ 1797

 
ТЕЛЕФОН

 

02 810 89 90
 

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
 
SALES@SUPERHOSTING.BG

ПИШЕТЕ МИ

ЗАЛИ

24 FIT

БУЛ. Д-Р Г.М.ДИМИТРОВ 36 
КВ. ИЗТОК, СОФИЯ 1797

BODY & MIND

БУЛ. Д-Р Г.М.ДИМИТРОВ 36 
КВ. ИЗТОК, СОФИЯ 1797

FITNESS PARK

БУЛ. Д-Р Г.М.ДИМИТРОВ 36 
КВ. ИЗТОК, СОФИЯ 1797